Kontakt

Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundacja Pokolenia
biuro: ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew

Biuro Fundacji Pokolenia jest czynne:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Animatorka ODL – Gosia Peplińska
Animator i Koordynator ODL – Łukasz Rościszewski

dzialajlokalnie @ fundacjapokolenia.pl
tel. 58 352 45 46

dl

Program grantowy „Działaj Lokalnie”
www.dzialajlokalnie.pl

pafwFundator Programu:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

www.pafw.pl

arfp
Realizator Programu:
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

www.filantropia.org.pl

Logo FP mniejsze
Ośrodek Działaj Lokalnie:
Fundacja Pokolenia

www.fundacjapokolenia.pl