O programie „Działaj Lokalnie”

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
we współpracy z siecią Ośrodków Działaj Lokalnie.
Od 2005 roku rolę ODL pełni Fundacja Pokolenia, obejmująca swoim zasięgiem gminy powiatu tczewskiego woj. pomorskiego.

Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

logo 15 lat dzialaj lokalnie maj 2015

Więcej o programie Działaj Lokalnie na stronie: www.dzialajlokalnie.pl .