Przydatne linki

Program grantowy „Działaj Lokalnie” www.dzialajlokalnie.pl

Fundator Programu DL – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl

Realizator Programu DL – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
www.filantropia.org.pl

Ośrodek Działaj Lokalnie w Tczewie – Fundacja Pokolenia
www.fundacjapokolenia.pl

Portal organizacji pozarządowych NGO.pl www.ngo.pl

Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych www.prop.pomorskie.pl

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych www.cop.pomorskie.pl

Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu www.wolontariat.org.pl

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY www.akumulatorspoleczny.pl
www.akumulatospoleczny.fundacjapokolenia.pl

Program grantowy „Równać szanse” www.rownacszanse.pl

Program „Nowe Technologie Lokalnie” www.technologielokalnie.pl
www.technologie.ngo.pl

Portal crowdfundingowy na działania społeczne www.fundujesz.pl

Portal crowdsourcingowy działań społecznych www.tudu.org.pl

Program „Liderzy PAFW” www.liderzy.pl

Program Rozwoju Bibliotek www.biblioteki.org

Program „Lokalne Partnerstwa PAFW” www.lokalnepartnerstwa.org.pl

Fundusz grantowy FIR – Forum Inicjowania Rozwoju
www.forumrozwoju.org.pl/fundusz-grantowy-inicjowania-rozwoju/

Konkurs „Dobroczyńca Roku” www.dobroczyncaroku.pl

Program „Wolontariat Rodzinny” www.wolontariatrodzinny.pl

Model regrantingu – www.regranting.filantropia.org.pl